Záladní­ škola
Mateřská škola

Vítejte
Ví­tejte na našem webu Základní­ a mateřské školy

Stránky se upravují - Dočasně v omezeném provozu
Stránky se upravují - Dočasně mimo provoz.
ROZHODNUTÍ O UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ V MŠ
Mateřská škola
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako správní úřad věcně a místně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), rozhodla v řízení podle § 69 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví takto:
S účinností od 6.5.2021 od 00:00 hodin se ukončuje mimořádné opatření při epidemii KHS č.j.: KHSPA 07371/2021/HDM-Sy ze dne 28.4.2021, spočívající v uzavření mateřské školy, umístěné na adrese Sluneční 231, Chornice.
Vážení rodiče,.
mateřská školka se opět otevírá dne 6.5.2021 v klasickém plném režimu, bez testování.
PREZENČNÍ VÝUKA NA 2. STUPNI ZŠ OD 3. 5. 2021
Základní­ školaOd pondělí 3. května se obnovuje prezenční výuka na druhém stupni ZŠ rotačním způsobem. Podrobné informace naleznete v mailu pro první i druhý stupeň.
ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, vyhlašuje prostřednictvím ředitelky Základní školy a mateřské školy v Chornicích, rozhodnutí o karanténě z důvodu kontaktu s covid pozitivní osobou v mateřské školce.
Školka bude uzavřena od středy 28.4. do 5.5.2021 (včetně)
ZÁPIS DO MŠ PROBĚHNE V DANÉM TERMÍNU, BEZE ZMĚNY.

Zápis do mateřské školy
Mateřská škola

Zápis do mateřské školy na školní rok 2021/ 2022 se uskuteční dne 3. 5. 2021 v době od 12.30 do 14.30 hodin v budově mateřské školy bez přítomnosti dětí. Bude probíhat za přísných hygienických opatření (individuální vstup, dezinfekce, respirátor, rozestupy).

K zápisu rodiče přinesou:

· Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

· Potvrzení dětského lékaře, že je dítě řádně očkováno. Děti, které k 31 8.2021 dovrší

5 let (děti s povinnou předškolní docházkou) potvrzení o očkování dokládat nemusí.

· Kopii rodného listu dítěte

V případě, že se zákonní zástupci dítěte nebudou moci dostavit k zápisu v uvedený termín, mohou si dohodnout individuální schůzku na telefonním čísle 605 511 967 nebo mohou příslušné dokumenty

do 12. 5. 2021 doručit také následujícími způsoby:

· e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

· poštou (rozhodující je datum podání na poštu).

Dokumenty ke stažení:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

https://ulozto.cz/tam/93288563-928f-49b7-aa0c-4c6a35cde4e2

Potvrzení dětského lékaře o očkování

https://ulozto.cz/tam/6bc65d92-5b4d-4e2d-9b10-ca93e8aa113f

Kritéria přijetí do mateřské školy

https://ulozto.cz/tam/24fbaf27-a5e1-477c-9b6b-071cfe110d32
V Chornicích 13. 4. 2021

PaedDr. Zdenka Vašíčková, ředitelka školy

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
Základní­ škola

Testování žáků ve školách

Vážení rodiče,

nástup dětí do školy bude probíhat dle platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 6. 4. 2021.

Podmínkou účasti na prezenční výuce je antigenní testování 2 x týdně.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy za dohledu pověřené osoby, nebo jiný den pokud dítě nebylo přítomno v těchto dnech.

Jako testy budou primárně využívány testovací sady, které jsou distribuovány do škol. Pokud si dítě přinese v den testování jiný test, který je schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR (např. ze slin), je možné jej použít. Podmínkou však zůstává provedení testu přímo ve školském zařízení. Takovýto test si plně hradí zákonní zástupci dětí.

Škola umožní rodičům, aby osobně provedli test svým dětem, nebo byli přítomni při testování u zadního vchodu do budovy školy.

Dítěti, které nepodstoupí testování, nesmí být dle výše uvedeného nařízení umožněna osobní přítomnost ve školském zařízení.

Testovaní žáci, kteří se budou testovat bez dohledu rodičů, obdrží testovací sady a provedou si odběr z přední části nosu.

V případě negativního testu pokračují žáci na výuku.

V případě pozitivního testu – dítě bude umístěno do oddělené místnosti s dozorem a budou kontaktování zákonné zástupci pro jeho vyzvednutí.

V případě, že žák má pozitivní antigenní test ve čtvrtek, všichni ostatní žáci, kteří s tímto žákem byli ve třídě 2 dny před provedením testu, přechází na distanční formu vzdělávání do doby, kdy se daný žák prokáže negativním RT-PCR testem. Pokud bude výsledek PCR testu pozitivní, bude všem žákům třídy nařízena karanténa.

Prezenční vzdělávání bez testování, bude umožněno žákům, kteří doloží potvrzení, že

prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného MO MZd a od 1. pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV_19 nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV_2 neuplynulo více než 90 dní,

V případě odmítnutí testu rodiči se bude žák vzdělávat distančně. Neznamená to však on-line.

Odkaz s návodem na testování: https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Děkuji všem rodičům za trpělivost a porozumění.

PaedDr. Zdenka Vašíčková te. 602 964 287

ČÁSTEČNÉ OBNOVENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12.4. 2021
Mateřská školaMateřskou školu mohou navštěvovat od 12.4. pouze děti plnící povinné předškolní vzdělávání.

Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek za přítomnosti rodičů.