Na základní škole pracují tito zaměstnanci:

Vedení školy

Učitelé

Vychovatelka

Asistentka

Provozní zaměstnanci