V mateřské škole pracují tito zaměstnanci:

Učitelky

  • Hana Němcová,  zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu
  • Kateřina Kolínská
  • Mgr. Marie Dürrová

Provozní zaměstnanci

  • Ing. Kateřina Kopková, ekonomka
  • Božena Jachanová, uklízečka
  • Berta Soukupová, kuchařka