Hlavní telefonní kontakt: 461 322 035                  

Vychovatelky:

1. oddělení: Eva Kočí 

2. oddělení: Mgr. Soňa Marková

 

Provoz ranní družiny: 6:30 hod. - 7:30 hod.

Provoz ranní školní družiny je možno upravit v souladu s požadavky rodičů.

Provoz 1. oddělení: 11:10 hod. - 15:45 hod.

Provoz 2. oddělení: 13:30 hod – 15:45 hod.

 

Poplatek na provoz školní družiny byl pro školní rok 2022/23 stanoven 100,-Kč měsíčně. Poplatek je vybírán v hotovosti paní vychovatelkou.

 

Provoz družiny je zabezpečen vychovatelkami, které splňují svým vzděláním podmínky odborné a pedagogické způsobilosti.

 

Obě oddělení družiny využívají ke svým aktivitám prostory školní budovy, tělocvičnu, hřiště i volnočasový areál u kulturního domu. Hřiště i volnočasový areál jsou v bezprostřední blízkosti školy.

 

Družina je vybavena moderním nábytkem, prostor je rozčleněn do koutků – čtenářský, výtvarný a tvořivý a herní s velkým kobercem. Pro svou činnost je družina vybavena spoustou společenských her, hraček, polytechnických stavebnic, sportovním náčiním i materiálem pro výtvarné a tvořivé činnosti. O výzdobu prostor družiny se starají vychovatelky, spolu s dětmi upravují prostory družiny svými výrobky a dekoracemi, neustále vylepšují estetický vzhled školní družiny.

 

Režim školní družiny střídá klidové a relaxační činnosti s pobytem venku a dostatečnými pohybovými aktivitami. Vycházíme vždy z potřeb dětí, snažíme se, aby měly děti dostatek času pro spontánní aktivity, seberealizaci, pro individuální i skupinovou práci. Při aktivitách zohledňujeme dobrovolnost, pestrost, možnost výběru.

Příprava na vyučování je realizována zábavnou formou her, kvízů a soutěží. Po dohodě s rodiči si děti mohou ve školní družině vypracovat domácí úkoly.

Klademe důraz na spolupráci s rodiči. Snažíme se, aby se děti cítily ve školní družině spokojeně a šťastně.