Kontaktní telefon: 608 254 675

Kuchařky: Jaroslava Hélová,   Eva Machálková 

Ceny stravného platné od 1. 9. 2023

v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování stanovuji

úplatu za stravování pro jednotlivé skupiny takto:

 

Žáci věková hranice 6  - 10 let: 30,-Kč

Žáci věková hranice 11 - 14 let: 32,-Kč

Žáci věková hranice 15 a více let: 33,-Kč

 

Oběd je nutno odhlásit předem,

nejpozději jeden pracovní den do 13:45 hodin,

v pondělí do 7:15 hodin.

Jen v první den nemoci je možný výdej do jídlonosičů v době od 11: 45 do 12: 00 hodin, jinak je nutno obědy v době nemoci odhlásit. 

Za neodhlášené obědy se nevrací peníze.

 

Placení stravného

Placení stravného se provádí formou inkasa z bankovního účtu. Doporučený limit pro jednotlivé inkaso je 1000 Kč, měl by pokrýt výši stravného po celou dobu školní docházky (nedojde-li k výrazné změně stravného). Inkaso se vybírá měsíčně, vždy mezi 15. – 30. dnem na probíhající měsíc. Platby budou připisovány na účet č. 107-8256190297/0100.

Při zadání souhlasu s inkasem

  • zkontrolujte platnost souhlasu s inkasem,
  • variabilní symbol nezadávejte,
  • pokud v některých případech dochází sourozenec do mateřské školky nebo jiného ročníku ZŠ, je nutné neomezovat počet inkas v jednom měsíci (nejlépe nenastavovat žádnou frekvenci), částky se nesčítají.

Vytištěný souhlas s inkasem (musí na něm být uvedeno číslo účtu plátce) je potřeba doručit do školy.