Květen 2024 - UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ OD CESTOVNÍ KANCELÁŘE K ZÁJEZDU DU ITÁLIE

 Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se blíží termín odjezdu našeho zájezdu do Itálie, sděluji Vám následující:

 1. den: Odjezd v pondělí 27. 5. v 5:00 z Chornic od obchodu. Cesta non-stop přes Rakousko do Itálie. Ve večerních hodinách příjezd do kempu INTERNATIONAL CAMPING MARE E PINETA****, večeře, nocleh.
 2. den: Snídaně, odjezd do města Punta Sabbioni, plavba lodí s drobným občerstvením z Punta Sabbioni do Benátek, přesun lodí přes ostrovy Murano (návštěva sklárny) a Burano (ostrov krajky) do Benátek (prohlídka - chrám sv. Marka, budovy prokurací a Dóžecí palác se zvonicí, prohlídka věže sv. Marka. Návštěva nejkrásnějších benátských náměstí, uliček i slavného mostu Rialto. Lodí zpět k autobusu, přesun do kempu, večeře, ubytování, nocleh.
 3. den: Snídaně, odjezd do San Marina - procházka hlavním městem. V odpoledních hodinách návrat do rezortu, večeře, nocleh.
 4. den: Ukončení ubytování, snídaně, odjezd do Verony - prohlídka centra města, dále přejezd k jezeru Lago di Garda - Sirmione. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
 5. den: Příjezd v pátek 31. 5. do Chornic v ranních - dopoledních hodinách.

PEDAGOGICKÝ DOPROVOD

PaedDr. Zdenka Vašíčková

Mgr. Ivana Korcová

Mgr. Alena Továrková

NEZAPOMEŇTE:

 • Platný cestovní doklad
 • Kartičku zdravotního pojištění
 • Léky, které dítě běžně užívá
 • Kapesné (výši kapesného ponechám na zvážení rodičů. Doporučuji nejméně 40 -  50 €)
 • menší kapesné v korunách na nápoje v autobuse a případné občerstvení na území ČR
 • Zapnutý roaming v telefonu

Případné dotazy k zájezdu osobně ve škole v pondělí 20. 5. od 15 do 16 hodin nebo telefonicky na čísle 602964287.

V případě, že se žák ve stanovený čas nedostaví k autobusu, nebudou mu peníze za zájezd vráceny.

PaedDr. Zdenka Vašíčková

 

Únor 20204 - pokyny k zájezdu 

PERLY SEVERNÍ ITÁLIE 27. 5. - 31. 5. 2024

Benátky - San Marino - Verona - Sirmione - Lago di Garda s koupáním na Jadranu  

Program zájezdu:

 1. den: Odjezd z Chornic v časných ranních hodinách. Cesta non-stop přes Rakousko do Itálie, v podvečer příjezd do kempu Mare e Pineta, ubytování, večeře, nocleh.
 2. den: Ráno snídaně, odjezd busem do města Chioggia, odjezd lodí do Burana - prohlídka malebného ostrova s barevnými domy, přejezd do Murana - prohlídka sklářských manufaktur, přejezd lodí do Benátek, pěší prohlídka (náměstí sv. Marka s Bazilikou a Dóžecím palácem, most Rialto), zpět lodí do Punta Sabbioni, dojezd na ubytování, večeře, nocleh.
 3. den: Ráno snídaně, odjezd do San Marina, prohlídka města. V odpoledních hodinách návrat do kempu na ubytování, večeře, nocleh.
 4. den: V ranních hodinách odubytování,snídaně, odjezd z kempu, přejezd do města nesmrtelné milenecké dvojice Romea a Julie - Verony (prohlídka - římský amfiteátr na Piazza Brá, sousední náměstí Piazza delle Erbe, a Piazza dei Signori s mnoha paláci z 12.-15. století, hrobky Scaligerů, označované za nejkrásnější italské gotické náhrobky a dům Julie). V odpoledních hodinách přejezd do Sirmione, městečka na poloostrově, vybíhajícím 3 km do jižního cípu jezera Lago di Garda. Odjezd zpět do ČR.
 5. den: V dopoledních hodinách příjezd do Chornic.

Informace k zájezdu do Itálie 

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás informovala o zajištění našeho zájezdu do Itálie.

Je přihlášeno 27 žáků. Přihlášku máme závaznou u CK Victoria Brno, potvrzenou zálohou, kterou jsme již zaplatili.

Ubytování

Ubytování s polopenzí je zajištěno ve čtyřhvězdičkovém kempu Mare e Pineta International Camping v mobilních domech Lux (přesnější popis naleznete na webových stránkách CK Victoria).

 • Kemp je velmi dobře vybaven. U kempu je prostorná pláž s jemným pískem. Vstup do moře je pozvolný.
 • Pro přespání v mobilních domech je nutno vzít vlastní prostěradlo a základní povlečení na deku a polštář.

Platba za zájezd

Obracím se na Vás s žádostí o zaplacení částky ve výši 5 400 Kč do konce dubna 2024. Případný doplatek by již byl jen minimální. Platbu můžete zaslat na účet školy 181896079/0300 (do poznámky pro příjemce je nutné napsat jméno a příjmení dítěte) nebo uhradit v hotovosti v kanceláři ekonomky školy.

V ceně zájezdu je započteno i cestovní pojištění a 50 EURO na vstupy. Dětem tedy stačí mít s sebou jen eura na osobní potřebu a drobné nákupy (zmrzlina, pití, občerstvení, jídlo na zpáteční cestu).

Stravování

 • Dle zvážení vybavte děti jídlem. V kempu máme zajištěnou polopenzi, takže stačí jen jídlo na polední svačiny, které si děti budou připravovat a brát s sebou. V každém mobilním domě je kuchyňská linka s ledničkou, kam si děti své zásoby uloží. Doporučuji vzít si trvanlivé potraviny.
 • První den dostanou děti v restauraci kempu večeři, následující dny pak dostanou v této restauraci snídani (croissant a teplý nápoj) a teplou večeři. Poslední den jen snídani. Vždy ráno budeme vyjíždět z kempu a vracet se budeme v podvečer. V den odjezdu si děti dokoupí jídlo na cestu ze svého kapesného.

Doklady na cestu

 • Znovu připomínám nutnost zajištění dětské občanky nebo pasu z Vaší strany. Tento doklad potřebujeme k předložení na začátku dubna. Číslo dokladu se uvádí k pojištění, které Vám zajistíme.

Další informace rodiče dostanou na schůzce před odjezdem.

Pro upřesnění informací jsem Vám k dispozici osobně ve škole nebo na tel. č. 602 964 287.