Modernizace výuky prostřednictvím ICT ZŠ a MŠ Chornice,  registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020093 

 

Od 1. 9. 2021 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Šablony III.

Cílem projektu je  zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 538.998,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Projektový den mimo školu (MŠ)

- Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv MŠ

- Využití ICT ve vzdělávání v MŠ - 48 hodin/48 týdnů

- Projektový den ve výuce MŠ

- Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

- Projektový den ve výuce ZŠ

- Projektový den mimo školu (ZŠ)

- Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  - 64 hodin/64 týdnů